Murslev 230 mm

Murslev 230 mm
{{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produktbeskrivning

Danskt producerat murbruksverktyg utav råmaterial i högsta kvalitet och har ett handtag i trä.

Användningsområde

Används bland annat till att mura, putsa och grunda med.

Utförande

En murslev kan användas till flera olika slags uppdrag. Några av dessa uppdrag förklarar vi här;

Påföring av murbruk

Puts bör inte påföras omedelbart efter konstruktion. Avbindningen utav kalk i murbruket sker först när fuktighetsprocenten i murverket är under 7 utav den ursprungliga murbruksfukten. Innan murbruket förs på, måste man bort ojämnheter. Generellt är vidhäftningen som bäst, när murbruket förs på med ett stålbrätte. Därefter tas det yttersta lagret bort genom att använda stålbrädet eller en murslev i diagonala rörelser.

Vattenskurning
Murbrukslagret förs på så tunt som möjligt med ett stålbräde. Därefter kastas det överflödiga murbruket med på ett stålbrätte eller murslev. Väggen skuras med en våt mursten, därav namnet vattenskurning. Stenen ska med jämna mellanrum doppas i vatten. Därefter bearbetas ytan och eventuella utsprång slipas ned med skurstenen. Den färdiga ytan framstår som jämn efter behandlingen. De ojämnheter som syntes innan är utfyllt med murbruk. Eventuellt löst sittande sandkorn kan tas bort med gräsborste  när lagret har torkat. 

På det utvändiga murverket för man på först ett lager murbruk med tunnare konsistens och större bindemedelsinnehåll än själva grovputsbruket. Lagret sprids sedan ut med ett stålbrätte eller en murslev. Därefter för man på grovputsbruket. Denna kan antingen kastas på med en murslev eller med en putsslev, tryckas ut med ett tryckbrätte eller sprutas på med en murbrukspump. Så planas murbruket ut med kardeche  och slits samman med tryckbrädet lunkeputsar och rivbrädet, till den önskade ytan uppnås. När man för på flera lager murbruk efter varandra, ska kornstorleken bli mindre för varje lager.

Utjämning
Murbrukslagret förs på så tunt som möjligt med ett stålbrätte. Därefter planas det översta murbruket på med stålbrätte eller murslev.

Ytan behandlas med filtsbräde i roterande rörelser. Den färdiga ytan framstår efter behandlingen som jämn och de tidigare ojämnheterna fylls ut med murbruk. Eventuellt löst sittande sandkorn kan tas bort med en gräsborste när lagret torkat.

Säckskurning
Murbrukslagret förs på så tunt som möjligt med ett stålbrätte. Därefter planas murbruket ut med stålbättet eller murslev. Ytan bearbetas med en säck, därav namnet säckskurning. Den färdiga ytan framstår som jämn efter behandlingen. Eventuellt löst sittande korn kan tas bort med gräsborste  när lagret torkat.

Utvändig behandling
Innan behandlingen börjar, ska man vattna så som beskrivits i stycket ovan. På utvändiga murbruk, kastar man först ut murbruket som har en tunnare konsistens och större bindemedelsinnehåll än själva grovputsbruket. Lagret stöts därefter av och därefter påförs grovputsbruket. Det kan man antingen kasta på med en murslev eller putsslev, trycka ut med tryckbräde eller spruta på med en murbrukspump. Så planas murbruket ut med kardeche och slits samman med tryckbrädet lunkeputsar och rivbrädet, till den önskade ytan uppnås. tills man uppnått den ytan man önskar. När man för på flera lager murbruk efter varandra, ska kornstorleken bli mindre för varje lager.

Mursleven bör alltid tvättas efter användning.
Det finns inget säkerhetsdatablad och prestandadeklarationen för denna produkt (inte nödvändigt)
Go to top