Rødvig Kulekalk - årgång 2013

Rødvig Kulekalk - årgång 2013
(långtidslagrat) {{currentProduct.Color.ColorName}}
  Välj kornstr.
ANTAL
PRIS PER STYCK

TOTALPRIS
Hitta försäljare
LAGER
För att beställa
FRAKT
5-7 dagar leverans
HÄMTA SJÄLV
Hämta dina produkter från oss Se adress och öppettider >>
Hitta försäljare

Produkten

Rødvig Kulekalk är en vit kalkdeg (Calciumhydroxid – Ca(OH)2), som i motsatts till hydrauliskt kalk härdar, då luft tillkommer (kalkdegen tar upp CO2).

Den är framställd av Faxe stykkalk, som är läskat med vatten och lagrat i underjordisk kule-anläggning, i min. 2 år. Långtidslagring kommer att skala partiklar för att finfördela till en storlek som är mindre än 0,01 mm Detta ger kulekalken en särskilt god vidäftning och stor smidighet.

Till särskilt krävande uppdrag är det en fördel att använda kulekalk som lagrats i minst 5 år. Eftersom kalken då har findelats och är extra smidig. Vi har sparat stora mängder kulekalk som är lagrat extra länge och vi kan erbjuda kulekalk som har lagrats ända sedan 1994 och 1995.

Användning

Rødvig Kulekalk används mest till vanlig vitkalkning, där kalk degen endast ska röras ihop med vatten, i förhållandet 1:5. Därutöver kan Rødvig Kulekalk användas till både fogning, putsning och uppmurning.Rødvig Kulekalk ingår i en långrad med färdigblandade produkter som Rødvig Kalkmjölk, Rødvig Kalkvatten och olika murbruksblandningar-både i rena och färgade varianter.

Till särskilt krävande uppdrag är det lämpligt att använda kulekalk, som har lagrats i minst 5 år. T.ex. renovering och kalkarbete på gamla historiska byggnader, som är uppfört av natursten eller mjukt handgjort tegel, där kalkhaltiga murbruk har använts.

Förpackning

Rødvig Kulekalk levereras som vit kalkdeg med klart vatten överst i 20 liters plastspannar (25 kg) med tätslutande lock.

Ytterligare upplysningar

KALK A/S har under många år varit marknadsledande med produkter som används till renoveringar för att bl.a. bevara och skydda byggnader. Produkterna kan med fördel också användas till nybygge p.g.a. de bra materialfysiska egenskaperna:

• Stor smidighet vid användning
• Hög elasticitet och fixering
• Stor draghållfasthet
Hög porositet, vilket ger ett murverk som ger goda isolerings-och fuktförhållande

Vi har stor erfarenhet i att vägleda användningen av våra produkter. Vi tar inte på oss något rådgivaransvar-men kan hänvisa till en rad olika duktiga tekniker som över hela landet.
Blandning

Rødvig kulekalk ingår i en lång rad av våra färdigblandade produkter. Men du kan också själv skapa din kalkmjölk, kalkvatten och diverse murbruk med Rødvig Kulekalk.  Nedanstående är en beskrivning om hur du gör detta:

Till Kalkmjölk:
Till framställning av kalkmjölk blandas den vällagrade våtsläckta Rødvig Kulekalk tillsammans med Rødvig Kalkvatten. (ca 1 del kalkdeg med 5 delar kalkvatten) till en kalkkoncentration på ca 15%, vilket aldrig bör överskridas.

Kalkdegen rörs om grundligt med kalkvattnet i en balja med exempelvis borrmaskin med visp på.

Kalkmjölken bör förberedas minimum ett dygn innan användning och bevaras i plastspannar med tätslutande lock för att undgår luft, som sätter igång en härdning på ytan.


Till Kalkvatten:
Kalkvatten kan framställas på plats genom att blanda en del Rødvig Kulekalk (kalkdeg) med fem delar vatten. Kalkdeg och vatten vispas tillsammans tills kakdegen har blandat sig helt med vattnet. Blandningen ska vila minst ett dygn, därefter har de vita pigmenten fallit till botten och kalkvattnet står överst i baljan. Vi rekommenderar att baljan täcks med plast och helt tätsluten för att undgå luftgenomträning, som annars sätter igång en härdning på ytan.

Kalkvattnet hälls mycket försiktigt över i spannen som stängs med ett tätt lock. Se upp för att röra runt för mycket i kalkvattnet så att de vita pigmenten blandar sig med kalkvattnet.

Efter kalkvattnet är väck, kan processen fortsättas genom att tillsätta samma mått dricksvatten. KALK A/S rekommenderar att man stoppar efter 5 gånger. Därefter kan den vita kalken kasseras.

Till Grundkalkning:
1 del Kronhøj Sandbruk nr. 00 (0,0-0,3 mm)
4 delar läskat Rødvig Kulekalk (kalkdeg)

Späd ut med kalkvatten, tills lämplig konsistens nås, detta beror på grundens struktur.

Innan kalkningen startat, fuktas väggen men kalkvatten. Ytan bör inte vara alltför våt. Härdar på minimum 4-5 dygn.

Till kulekalk (Rødvig Kulekalkbruk) 1:3
1 del Rødvig Kulekalk (för exempel plastspann 25 kg) och 3 delar Kronhøj Mursand. Vid upprörning av mindre portioner används en murbruksbalja och murverket rörs om med visp. Först häller man i en spann sand, därefter kalken. Murbruksmassan vispas om ordentligt i ca 5 min, så murbruket blir ordentligt luftat. Vid större portioner bör man använda en tvångsblandare med samma dosering som föregående

Till kalkbruk (Rødvig Finputs A) 1:1
1 del Rødvig Kulekalk (för exempel plastspann 25 kg) och 1 del sand i kornstorleken 0-0,3 mm. Vid upprörning av mindre portioner används en murbruksbalja och murverket rörs om med visp. Murbruksmassan vispas om ordentligt i ca 5 min, så murbruket blir ordentligt luftat. Vid större portioner bör man använda en tvångsblandare. Vid större portioner bör man använda en tvångsblandare med samma dosering som föregående

Användningsbegränsningar

Under arbetet med Rødvig Kulekalk rekommenderas en temperatur på över +5 °C och under +20 °C och det bör inte utföras under direkt solljus.

Bevaring

Rødvig Kulekalk bevaras med tätslutande lock. Tåler ej frost. Hållbarheten är obegränsad, under uppsikt.
Du kan hitta säkerhetsblad, prestandadeklaration och produktblad för Rødvig Kulekalk genom att klicka på bilden nedan.Go to top